a mislili ste da sve znate
a mislili ste da sve znate.