Latest update: 6th of Jan, 2019
 
sefer.li 
a mislili ste da sve znate
 
 
blog
© MM–MMXIX D. V. Sefer | Sva prava zadržana. | All rights reserved.
 
Ukoliko ste maloletna osoba 
ili ste mi srodnik/srodnica, sugrađanin/sugrađanka 
ili, daleko bilo, sused/susetka, 
molim da ovde, odmah i sada završite posetu mojoj web-strani.
ako ste mlađi od osamnaest godina te ukoliko ste rodbina, susedi i/ili sugrađani
The above tweet by Noah Smith.
See you in the real world.
Or perhaps not.

Stranica je optimizirana za pregledmik Google Chrome.
Preporučena najniža zaslonska razlučljivost: 1244 px vodoravno i 768 px uspravno.
Jezik: BHS/CG; pismo: latinica, upotrebljeni tipografski likovi: Garamond i Trebuchet.
Za zaglavlje upotrebljen grafički prilagođen delić fotografije „Wenn Himmel und Erde sich berühren“.
Konverzija u latinicu: konvertor.co.rs.

© MM–MMXVIII • David Vladimir Sefer
All rights reserved. • Sva prava zadržana.



 
silhouette: Pippi