MMXVIII pa šta?
 
ako ste mlađi od osamnaest godina te ukoliko ste rodbina, susedi i/ili sugrađani


Stranica je optimizirana za pregledmik Google Chrome.
Preporučena najniža zaslonska razlučljivost: 1244 px vodoravno i 768 px uspravno.
Jezik: BHS/CG; pismo: latinica, upotrebljeni tipografski likovi: Garamond i Trebuchet.

© MM–MMXVIII • D. V. Sefer
All rights reserved. • Sva prava zadržana. 
Pronašao sam stare objave s blogova. 
Možda ću ih urediti i objaviti.